Endast ett sökresultat

Konstnären Wihelm von Gegerfelt föddes i Göteborg 1844 och var son till stadsarkitekt Viktor von Gegerfelt och Hanna Damm. Han inledde sin konstnärliga bana med att gå som målarlärling i Köpenhamn under åren 1861-1863. Parallellt med detta studerade Wihelm på den danska konstakademin. Under de följande åren 1863-1867 studerade han på konstakademin i Stockholm och tillbringade därefter många år på resande fot. Bland annat studerade han i Dusseldorf och i Paris .

I slutet av 1870-talet kom han att ha nära kontakt med Carl-Fredrik Hill och vissa influenser av den senares expressiva friluftsmåleriet vilket senare tydligt avspeglas i hans kärva landskapsskildringar från Torekov och Hallands Väderö. Gegerfelt förknippas ofta framförallt av sina storslagna skildringar av Venedig och dess kajer med gondoler och människor i rörelse. Han har även gjort kustnära skildringar från Skagen(han var en av de svenska konstnärer vilka var knutna till konstnärskolonin i Skagen där även Oskar Björk och Johan Krouthen fanns med) och Bretagne.

Wilhelm von Gegerfelts produktion av konstverk var omfattande och han var redan i sin samtid en efterfrågad konstnär. En intressant iaktagelse är att han under en viss tid var lärare för Prins Eugen ”Hertig av Närke.”