Fotokonst av fyra Örebrofotografer med huvudinriktning på J-P Lahalls vildmarkskonst

 

Örebrofotografen Jan-Peter Lahall (1955) har 30 års erfarenhet av vildmarksfotografering över hela världen. Jag marknadsför och säljer sedan drygt 1,5 år exklusiva fotokonsttavlor, signerade, daterade 3- och 5-upplagor, vilka blir unika för kunden. Dessutom medföljer en proveniens där fotografen beskriver historiken kring platsen samt hans tankar i ögonblicket när bilden togs.

Vänligen kontakta mig för privata visningar i galleriet på Isgatan 9, eller den pågående konstutställningen på myOffice, om 30 konstverk.